Whitecap Corian® Whitecap Corian® with curved fascia